Nieuws

De nieuwe regeling voor registratiebelasting in Vlaanderen uitgelegd in het kort!

Nadat werd aangekondigd dat de Vlaamse Regering sleutelde aan de hervorming van de verkooprechten, werd het voorontwerp van het bijhorende decreet ondertussen goedgekeurd. De beoogde wijziging die het meest in het oog springt, is ongetwijfeld de verkooprechten bij aankoop van een gezinswoning te uniformiseren tot 7%. Wij geven je graag wat meer uitleg over de inhoud en voorwaarden van de op til zijnde regeling.
Sluiten

Recent bekeken